Yasin Suresi
Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. H.S.

Yasin Suresi

83 âyettir. Mekke döneminde inmiştir. Adını ilk âyetteki "Yâ" ve "Sîn" harflerinden almıştır. Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresi ve Kur'an'ın kalbi olarak kabul edilir.

Sûrede başlıca insanın ahlâkî sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamber’i yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler ve halkının onları yalanlaması, Allah’ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza günü konu edilmektedir.

Mushaftaki sıralamada otuz altıncı, iniş sırasına göre kırk birinci sûredir. Cin sûresinden sonra, Furkan sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Yerinde açıklanacak bir sebeple 12. âyetin Medine’de indiğini ileri sürenler de olmuştur.

Peygamberimiz tarafından bu sureye daha fazla önem verdiği konusunda gelen hadisler nedeniyle Müslümanlar Yasin Suresi'ne daha fazla önem vermişlerdir.

Peygamberimizin "Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz." buyurduğu bu hadiste Onu ölülerinize okuyunuz cümlesi nedeniyle genel olarak günümüzde Yasin Suresi çoğunlukla ölülerimize okunmaktadır. Ölülerimize 1., 7., 52. günü gibi günlerde düzenlenen Mevlitlerde çoğunlukla Yasin okunmaktadır.

Yasin Suresi Arapça okunuşu

Yasin Suresi Arapça oku
Yasin Suresi okumaya burdan devam edebilirsiniz.

Yasin Suresi Latin harf okunuşu

Bismillâhirrahmanirrahim

 1. Yasin
 2. Vel kur'anil hakim
 3. İnneke le minel murselin
 4. Ala sıratim mustekim
 5. Tenziylel azizir rahim
 6. Li tunzira kavmem ma unzira abauhum fehum ğafilun
 7. Le kad hakkal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun
 8. İnna cealna fi a'nakihim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehum mukmehun
 9. Ve cealna min beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahum fehum la yubsirun
 10. Ve sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun
 11. İnnema tunziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğaybi fe beşşirhu bi mağfirativ ve ecrin kerim
 12. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kaddemu ve asarahum ve kulle şey'in ahsaynahu fi imamim mubin

Yasin Suresi Türkçe harf okumaya burdan devam edebilirsiniz.
Yasin Suresi mealden okumak isterseniz tıklayın
Sayfayı Facebook'ta Paylaş

Yasin suresi Konusu:

Hz. Muhammed aleyhisselâmın hak peygamber olduğu ona indirilen Kur’an deliliyle desteklenerek açıklanır; başka peygamberlerin tevhid mücadelelerinden bir kesit verilerek bu uğurda büyük sıkıntılara katlanan Resûl-i Ekrem ve ona tâbi olanlar teselli edilir. Allah Teâlâ’nın birlik ve kudret delillerine ve evrendeki yaratılış sırlarına dikkat çekilerek öldükten sonra dirilme gerçeği ve bunun sonuçları üzerinde durulur.

Râzî’nin belirttiği üzere bu sûrenin, İslâm inançlarının üç temel umdesinin (Allah’ın birliği, peygamberlik ve âhiret) en güçlü delillerle işlenmesine hasredildiği söylenebilir. Şöyle ki: 3. âyette –devamındaki delillerle teyit edilerek– peygamberlik müessesesi üzerinde durulmuş; müteakip âyetlerde Allah’ın birliği ve eşsiz gücü, öldükten sonra dirilmenin ve ilâhî huzurda yargılanmanın kaçınılmazlığı ortaya konmuş, son âyette de yine bu iki nokta (vahdâniyet ve haşir) özetlenmiştir.

Kur’an’dan bu ölçüde de olsa nasibini alan kimse artık kalbinin payı olan imanı elde etmiş demektir ki bunun tezahürleri de diline ve davranışlarına yansıyacaktır.

Yasin sûresi Kur'an-ı Kerim'de en çok okunan surelerin başında gelmektedir. Onu diğerlerinden ayıran en büyük özelliği Peygamberimizin "Ölülerinize Yasin okuyun" buyurmasından dolayı bu sureye daha fazla önem verilmiştir. Her ölümüzün ardından Yasin okumak veya okutmak bir gelenek haline gelmiştir.

Mevlit okutmak

Her ölümüze mevlit okutma geleneğinin bir sünnetten kaynaklanmadığını herkesin bilerek uygulaması gereklidir. Peygamberimizden böyle bir uygulama hakkında bilgi gelmemiştir. Bir hadiste geçen ölülerinize yada ölmek üzere olanlarınıza okuyun manasından yola çıkılarak bu derece önem verilmesi onu bidat bir uygulama haline dönüştürmektedir.

Hakkında kesin bir delil bulunmayan bir uygulamayı sünnet gibiymiş gibi uygulamak bunu bidat seviyesine taşır. Ölülerimize düzenlediğimiz mevlitleri bir sünnet gibiymiş gibi, yapılması mecburi bir görev durumuna konumlamak doğru bir durum değildir.

 

Yasin suresi hakkında hadisler:

"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Kim Yasin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'an'ı on kere okumuş gibi sevap yazar." (Tirmizi - Fedailu'l-Kur'n 7; Darimi - Fedailu'l-Kur'an 21)

"Yasin, Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yasin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz." (Ebu Davud - Cenaiz 20; İbn Mace - Cenaiz 4; İbn Hanbel - Müsned V 26-27)

 

Diğer Sitelerimizden Linklerimiz

Bu site "Kuran Sitesi" tarafından hazırlanmıştır.